Sosyal Sorumluluk
Bilinci

İnsan Odaklı Anlayış
Aralıksız Öğrenme Yaklaşımı
Büyük resme odaklanma
Global Düşünme Tarzı
Dayanışma Önceliklerimizden Biridir

Sosyal Sorumluluğumuzu Üstleniyoruz

Ticari büyümeyle beraber Dünya’mız ve çevremizde olup bitenlere karşı da sorumluluk hissediyor, ekolojiden eğitime kadar daha güzel bir Dünya için elimizi taşın altına koymaktan çekinmiyoruz.

 • Çevremize karşı sorumluluk ve ödev hissine sahibiz.
 • Dezavantajlı durumları yardımlaşarak atlatabileceğimize inanıyoruz.
 • Dünden bugüne pek çok kuruma destek olmayı sürdürüyoruz.
 • Sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmekten gururluyuz.

Doğaya ve İnsanlara Destek Oluyoruz

Hem kendimiz hem gelecek kuşaklar için hepimizi besleyip büyüten Doğa Ana'ya karşı görevlerimizi yerine getiriyor, insanlar için sevgi ve iyilik barındıran birçok kuruma destek oluyoruz.

Sosyal Sorumluluk

Bir Vizyondur

Özellikle eğitim ve ekoloji gibi iki önemli alanda ticari kuruluşların da sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğine inanıyoruz. Dezavantajlı çocukların gerekli eğitim masraflarının karşılanması, kıyafet ihtiyaçlarının giderilmesi gibi hususlardaki eksiklerinin giderilmesiyle sağlanacak fayda oldukça büyüktür. Bu noktada Köy Okulları Değişim Ağı (KODA) gibi, köylerde çalışan idealist öğretmenlerin eksiklerini gidermek üzere yola çıkan bir kuruma destek olmaktan gurur duyuyoruz.

Yine Türkiye’de otizm spektrum bozukluğu yaşayan çocukların erken teşhisle buluşturulması, tanı alan çocuklarla ailelerinin sağlık, eğitim, istihdam gibi alanlardaki ihtiyaçlarının giderilmesi için kurulan, kamu yararı için çalışan ve kâr amacı gütmeyen Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı da kıymet verip desteklediğimiz kurumlar arasındadır. Hayati tehlikesi olan çocuklar ve gençlerin dileklerini yerine getirmek amacıyla yola çıkan Bir Dilek Tut Türkiye de büyük bir mutlulukla destek verdiğimiz bir dernektir. Firmamız zorlu hayat şartları ve yoksunluklar içerisindeki çocuklara, köy okullarında eğitim veren ilkeli öğretmenlere fayda sunan kurum ve dernekleri çok önemsemektedir. Bunun yanı sıra, tümüyle içinde bulunduğumuz ve bizi besleyip büyüten tabiata karşı olan sorumluluklarımızın da farkında olmamız gerektiğine inanıyoruz. Doğanın, yeşilin ve hayvanların yanında olmak amacıyla yola çıkan çeşitli kurumlara sunduğumuz desteklerden dolayı da gururluyuz. Günümüzde global şirketlerin ve pek çok ülkedeki sayısız insanın da sürdürülebilirlik konusuna duyduğu önemi görüyor ve biz de aynı hassasiyeti taşıyoruz. Bu noktada Türkiye’nin en önemli ağaçlandırma ve erozyonla mücadele eden kurumlarından TEMA Vakfı’na katkı sağlamaktan da büyük mutluluk duyuyoruz.

Duyarlı Bireyler Olmak

Sosyal Sorumluluk Nedir?

Bireylerin çevreye, topluma, diğer insanlara karşı hassasiyet göstererek, bu alanlarda kamu yararına hizmet veren kurumlara destek olarak gösterdiği çabalara sosyal sorumluluk diyebiliriz. Peki bu çaba niçin sürdürülmelidir? Çünkü gerek küresel gerek yerel çapta gerçekleştirilen tüm bu faaliyetler ekseninde türlü eksiklik ve sorunların üstesinden gelerek daha mutlu, güzel bir yaşamın kapılarını aralamak herkes için önemlidir. İnsanların ve Dünya ölçeğindeki birçok markanın bu konuda gösterdikleri hassasiyetin giderek artması ve bu anlamda farkındalıklar yürütmesi de katbekat artmaktadır. Bir firma olarak da bu gelişim ve yeniliğin takipçisi olmak, kapasite doğrultusunda fayda sağlanabilecek girişimlerde bulunmak bir markanın güvenilir, prestijli seviyeye ulaşması için gereklidir.

 • Topluma duyarlı bireyler olmayı önemsiyoruz.
 • Eğitim ve çevrenin en önemli konular arasında olduğuna inanıyoruz.
 • Sosyal sorumluluk kampanyalarına katılımı sürdürüyoruz.
 • Kurumsal sosyal sorumluluğun gerekliliğini önceliyoruz.
 • Yürütülen faaliyetlerin sosyal ve çevresel etkilerini irdeliyoruz.
 • Kamu yararına hizmet veren kurumlara destek oluyoruz.
 • Sosyal sorumluluğunun bir görev olduğunun bilincindeyiz.
Eğitim ve Öğretim

Eğitim Gelişimin Temelidir

Birbirinden farklı pek çok sektör ve alanda başarının anahtarı nasıl ki o sektöre dair gerekli eğitim ve pratikse, okul çağındaki çocukların da aynı önceliklerle yetişmesi gerekmektedir. Bu açıdan ülkemizde kâr amacı gütmeyen, kendini tümüyle çocukların ve öğretmenlerin ihtiyaçlarını karşılamaya adamış pek çok kurum vardır. Bu kurumların en önemli özelliklerinden biri dezavantajlı durumların ortadan kaldırılmasıyla bir ya da birden fazla bireyin neler yapabileceğini göstermesidir.

Bir firma bakış açısından hareketle düşünürsek de, şirketinize başvuruda bulunmuş, yeni çalışan olmaya aday bir kişinin gerekli donanımlara sahip olmasının önemi ortadadır. Bu açıdan gerek bugünü gerek yarını şekillendirecek olan çocukların, öğrencilerin, eğitimle ilgili hizmet veren insanların ihtiyaç duyduğu önceliklerin karşılanması bir firmanın yapabileceği en güzel sosyal sorumluluk işleri arasındadır. Biz Kriko olarak sahip olduğumuz ve koruduğumuz bu sorumluluk anlayışından hareketle farklı birçok kuruma destek olmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz.

Kamu, özel sektör ya da sivil toplum kuruluşu gibi yapıların bu ve bunun gibi amaçlar doğrultusunda bir araya gelerek destekçi, bağışçı ve gönüllü kazanması da oldukça önem arz etmektedir. Doğaya, gençliğe, dezavantajlı pek çok bireye fayda sağlayan hayır kurumlarına olan desteğimizi sürdürmeye devam ediyoruz.

 • Çevresel ve sosyal sorumluluklarımızı üstleniyoruz.
 • Sosyal sorumluluğun da bir vizyon olduğuna inanıyoruz.
 • Toplumsal faydanın önemini gözetiyoruz.
 • Empati, yardımlaşma gibi duyguları benimsiyoruz.
 • Toplumsal yaşamın sürdürülebilir olmasını önemsiyoruz.
 • Maddi ve manevi yardımın değerini hissediyoruz.
 • Bilinçli bir kurum kültürünü önceliyoruz.